x

Camping in Snowdonia

Gwersylla

Sylwch: Nid ydym yn caniatáu cwn ar safle'r gwersyll

Yn ein safle gwersylla hardd yn Eryri, mae gennym 2 Dŷ byncws yn ogystal â'r maes gwersylla sydd rhyngddynt yn gallu cartrefu 18 o bobl. Gall y bynty mawr gysgu 12 a gall y bynty bach gysgu 6. Mae mynediad i bobl anabl i'r byncws mawr. Mae'r tai bynciau wedi'u cartrefu mewn adeiladau fferm traddodiadol wedi'u haddasu. Ynghyd â matres a gobennydd, mae'n gwneud noson glyd. Darperir hefyd amrywiaeth o lestri, cyllyll a ffyrc ac offer coginio sylfaenol gan gynnwys sosbenni, byrddau torri ac ati. Gallwn hefyd gynnig storfa ar gyfer beiciau mynydd a chanŵod.

Mae'r gwersyll yn berffaith ar gyfer gweithgareddau awyr agored, gyda dringo gyda'i le ar gael ar y safle. Dim ond 3 milltir i ffwrdd y mae'r Ganolfan Fynydda Genedlaethol ym Mhlas-y-Brenin, ac mae llogi beiciau mynydd a merlota ar gael o fewn 10 milltir.

Mae'r safle ar lwybr beicio ' Sustrans ' pellter hir, ac mae'r Tŷ bync yn berffaith ar gyfer y stop nos cyntaf ar lwybr troed hirbell ffordd Cambria.

Cyfleusterau eraill:

 • basnau ymolchi gyda dŵr oer a poeth
 • Toiledau
 • cawodydd poeth
 • lockers hefo socedi trydan er mwyn pweru ffon symydol
 • sychwr gwallt a weithredir â thocyn
 • ardal golchi llestri dan do

Check-In:

 • Unrhyw bryd ar ol 10yb, os da chi'n cyrraedd yn hwyr mi wnawn weld chi yn y bore, dowch ir derbynfa yn y bore i cofnodi a derbyn eich tocynnau cawod .

Check-Out:

 • 10:00 yb ar y diwrnod olaf eich trip.

1 pitch = 1 tent neu 1 camper van (Dim waredu o wastraf chemegol na parcio ar y gwair os gwelwch yn dda)

Dim mwy na 5 person ar unrhyw pitch.

Byddwch yn ymwybodol bod ni ddim yn derbyn CWN yn Gwern Gof Isaf.

Tariff:

 • Gwersyllta £8 y person y noson Camping £8 per guest per night (Mae'r pris yma yn cynnwys un tocyn cawod y person y noson )
 • Mae gwersyllta yn costio £4 i plant ( 6-12 blwydd oed)
 • Mae gwersyllta am ddim i blant o dan 6 oed.

SECURE YOUR PITCH

With only 50 pitches allocated to our site, we recommend booking in advance to avoid disappointment.

Llwybr Sustrans

Rydym ar y llwybr beicio ' Sustrans ' ymhell, ac mae'r Tŷ bync yn berffaith ar gyfer y stop nos cyntaf ar lwybr cerdded pellter hir ffordd Cambria.

Gael y map

Cyfleusterau gwych

Rydym yn glanhau bob dydd ac yn ymfalchïo yn glendid ein cyfleusterau. Rydym hefyd yn gofyn i wersyllwyr lanhau a thacluso ar ôl iddynt ddefnyddio cyfleusterau a rennir.

Edrychwch ar ein cyfleusterau