x

Camping in Snowdonia

Mari Gwern Gôf

Mae Gwern Gof Isaf yn gartref i Mari Gwern Gôf. Mae Mari Lwyd yn traddodiad tymhorol, hefo cysylltiadau i traddodiadau gwisg gaeafol trwy'r byd i gyd. Mae cymeriad y Mari Lwyd, yn adnabyddadwy trwy ei phenglog ceffyl, fel arfer yng nghwmni llu o gymeriadau gwerin yn ymweld a cymdogion a phentrefwyr ger llaw. Yn dilyn hyn, mae brwydyr o barddoni, can a ffraethineb tra bod Mari a'i osgordd direidus yn ceisio mynediad i fewn i'r ty neu busnes dan sylw, i fwynhau y cwrw a bwyd, sydd yn siwr i fod ty fewn. Unwaith mae'r criw yn ennill ei fordd i fewn i dy rhywun, mae dipyn o anrhefn chwareus yn cael ei rhyddhau, yn ogystal a rhoi bendith ar y ty, a phawb sydd yn breswyl yno. Hyd heddiw, yn ogystal a bwyd a diod, gellir atodi rhodd i elusen lleol. Mae'r traddodiad byw yma yn mwynhau atgyfodiad yng Nghymru ac ar draws y byd mewn lefydd y bydd mewnfydwyr Cymreig yn plwyfo. Hefo ei umddangosiad eithriadol a'i ymddygiad hoffus, mae'r Mari Lwyd yn helpu adfywio ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad yn y iaith Cymraeg a sawl un o traddodiadau ni fel Cymry.

Lluniau gan

Nick Livesey

Am mwy o wybodaeth o gwmpas traddodiad Mari Lwyd:

trac resources

wales.com

Dilynwch Mari Gwern Gof ar Wyneblyfr.